just wanna be happy

huang zitao ❤ wu shixun
hwang jado ❤ oh sehun

Keybum ❤

Kris ❤ Luhan
Prince ❤ Prince(ss)

Super Junior ❤

Xiumin ❤

manga ❤ anime ❤ music ❤ film
oh-totoro:

Blog Recommendation 26http://s-tudioghibli.tumblr.com/Content: Studio Ghibli only. Status: ActivePeople are always asking me for my favourite Studio Ghibli blogs, so I have decided to post one recommendation each day. I feel that a single daily recommendation will be better than overwhelming you with a huge list. They are in no particular order. If you are a fan of Studio Ghibli, then I’m sure that you will love these blogs as much as I do. Please at least take a peek by clicking on the link or image above. ^______^ xoxYou can view all of the previous recommendations here.

oh-totoro:

Blog Recommendation 26
http://s-tudioghibli.tumblr.com/
Content: Studio Ghibli only.
Status: Active


People are always asking me for my favourite Studio Ghibli blogs, so I have decided to post one recommendation each day. I feel that a single daily recommendation will be better than overwhelming you with a huge list. They are in no particular order. If you are a fan of Studio Ghibli, then I’m sure that you will love these blogs as much as I do. Please at least take a peek by clicking on the link or image above. ^______^ xox

You can view all of the previous recommendations here.

jongho dancing judas in front of key… very appropriately.

(Source: idiotae, via ilovebumkey)

nguyenrom:

Sản phẩm làm từ vật liệu tài chế luôn mang đến những cảm giác quen thuộc, áo mưa làm từ bao đựng thức ăn cho heo này cũng không ngoại lệ. Từ xa vô tình thấy thế là đuổi theo anh ta suốt vài km trong mưa để hỏi cái này bán ở đâu, anh ta quay lại trả lời bằng tiếng Việt một cách bập bẹ “bạn tôi là nhà thiết kế, tên là Linda Mai Phuông (Phương), bán ở Đê Tham (Đề Thám), áo đẹp lắm…” dứt câu anh ta mỉm cười và chạy tuốt đến đoạn đèn đỏ chen chút mới chụp được!

nguyenrom:

Sản phẩm làm từ vật liệu tài chế luôn mang đến những cảm giác quen thuộc, áo mưa làm từ bao đựng thức ăn cho heo này cũng không ngoại lệ. 

Từ xa vô tình thấy thế là đuổi theo anh ta suốt vài km trong mưa để hỏi cái này bán ở đâu, anh ta quay lại trả lời bằng tiếng Việt một cách bập bẹ “bạn tôi là nhà thiết kế, tên là Linda Mai Phuông (Phương), bán ở Đê Tham (Đề Thám), áo đẹp lắm…” dứt câu anh ta mỉm cười và chạy tuốt đến đoạn đèn đỏ chen chút mới chụp được!

(Source: goo.gl)

kena-roller:

TAO(EXO) & GONGCHAN(B1A4)
it’s been a long time…

kena-roller:

TAO(EXO) & GONGCHAN(B1A4)

it’s been a long time…